درباره ما

درباره “هنر سوم”

هنر سوم با هدف رساندن محصولات و ابزارآلات خوشنویسی و هنری به سراسر ایران با کمترین هزینه پست و در بسیاری از موارد با پست رایگان، راه اندازی شده است.

فروشگاه اینترنتی هنر سوم هدف اصلی خود را توسعه هنر میداند و درآمدزایی در روند عملکرد فروشگاه هنری هنر سوم نقشی ندارد.